Installation av el i badrum

Installation av el i badrum det är oftast då man ska renovera badrummet. Grejen är ju att när man sysslar med el i ett sådant rum där det förekommer fukt, så är det viktigt att det blir rätt! Det är därför bra om du ser till att anlita en elektriker i Mariestad för att utföra jobbet. Sen är det även viktigt att ha koll på att alla elektriska produkter som används i badrummet ska vara anpassade för den miljön som är där. Du bör därför kolla vad för IP klass det är på den produkt du vill ha i badrummet. Vilken IP-klass elmateriel eller produkter ska ha beror på var i utrymmet de ska installeras, i vilken zon. Våtrum som badrum och duschrum är indelade i zoner, eller områden, där särskilda regler gäller för hur installationer ska göras. Zonerna är definierade utifrån hur mycket vatten som kan förekomma i de olika delarna av badrummet.

Vägguttag i badrummet

Förr var det förbjudet att ha vanliga vägguttag i ett badrum. Men numera är det helt ok att installera uttag för 230 volt i bad- och duschrum, om uttagen är skyddsjordade. Samt att installationen görs av ett registrerat elinstallationsföretag. Uttagen ska även skyddas av en  jordfelsbrytare och får bara placeras på vissa platser i badrummet. Tänk även på att bara använda uttagen till det de är till för. Vissa uttag får till exempel bara användas till rakapparater.  Dra sedan alltid ur sladden när du är klar!

1 Feb 2022